Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

oll
21:38
Reposted bykatioszkabalu
oll
21:38
Reposted byheartbreakkatioszkalost-in-space

December 08 2016

oll
05:47
2328 0fa6 390
Reposted bybng123happykokeshistrzepypandpandschlachtorostoskalattenvmMrrrukfiffeypuddinglordjemkartofletytekthauturiendesperateeelexxierudagukolektywafricazupawkropki

December 07 2016

oll
09:09
2897 0c9f 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viariseme riseme
oll
09:09
Mała, spójrz tylko na siebie! Jesteś cholernie błyskotliwa, niejedna osoba polega na twojej wiedzy i zdobywasz świat z odwagą, której wielu ci zazdrości. Jesteś zachwycająco lojalna, godna bezgranicznego zaufania, dla najbliższych sprzedałabyś samą siebie. A w miłości... Mała, ty kochasz każdą cząstką swojego ciała i dla ukochanej osoby zrobiłabyś absolutnie wszystko!
On to doskonale wiedział. Mimo to, pozwolił odejść prawdopodobnie najlepszej rzeczy, jaka go w życiu spotkała, co nie świadczy zbyt dobrze o jego poziomie inteligencji. Jego strata, twój zysk, bo ty zasługujesz na kogoś, kto będzie potrafił docenić cię i kochać. Zapewniam.
— idealna ListyDoMalej na fb
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
oll
09:00
Nauczyłem się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viariseme riseme
oll
09:00
1186 c6e6 390
i żeby praca sama się napisała.
Reposted fromrol rol viariseme riseme
oll
08:59
3330 3cee 390
Reposted fromnyaako nyaako viariseme riseme
oll
08:58
0412 81c0 390
Reposted fromfungi fungi
oll
08:57
6362 80bd 390
Reposted fromrol rol viagdziebezkapci gdziebezkapci
oll
08:57
oll
08:56
7044 c107 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viagdziebezkapci gdziebezkapci
oll
08:56
0435 0e21 390
Reposted fromfungi fungi
oll
07:19
oll
07:19

Wszystko mi jedno, niech pożegnanie będzie smutne albo nieprzyjazne, ale niech wiem, że się żegnam.

— J.D. Salinger "Buszujący w zbożu"
Reposted fromkliann kliann viaitmakesmecalm itmakesmecalm
oll
07:19
oll
07:18
2335 9074 390
Reposted fromtinks tinks viaitmakesmecalm itmakesmecalm
oll
07:17
5296 93ca 390
Reposted fromrol rol vialaj laj
oll
07:17
3141 f0f7 390

interrupted-by-fireworks:

I took a picture of my coffee bc it looked pretty cool but then I put a negative filter over it and it actually looks like a small galaxy???

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialaj laj
07:16
4938 f911 390
Reposted fromkattrina kattrina viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl