Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

07:54
oll
07:53
Reposted fromdesigner designer viaaskman askman
07:52
07:52
4498 c79f 390

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viaikari ikari
oll
07:52
Reposted fromrickmiller rickmiller viaikari ikari
07:50
9587 6549 390

sprezzaturan:

There’s no alone time when you have a cat. 

07:50
7096 1410 390
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viatomash tomash
oll
07:50
5589 7809 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
oll
07:49
1516 ebd0 390
changes...
Reposted frommissmaya missmaya viagdziejestola gdziejestola
07:49
8828 9227 390
Reposted fromlolfactory lolfactory viagdziejestola gdziejestola
oll
07:48
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
07:48
9124 4677 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viakoenzym koenzym
07:48
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viakoenzym koenzym
07:42

wizardmafianinjapirate:

luaru:

Figure skating photos are perfectly demonstrating my day to day emotions and i don’t know why I’ve never used them til now

UGH WHY:

#Greathairday

‘… why you do this?’:

‘What the FUQ u looking at me for, mate!?’

‘YEEEEEEEEEE SUCKAS’:

#Ballin’

When a hot stranger walks by:

When they ask ‘who was the weak link in the group project’:

When you find that REAL GOOD FIC:

‘MMMMM GUUURL’

When your boss tells you to do something,
so you do it,
but then realise you don’t know what the fuck you’re doing:

When you keep doing the job but still dont know what you’re doing and how has no one noticed yet!!???

fuck it i’m done

@skygemspeaks LOOK
Reposted frommythicgeek mythicgeek viajezuschytrus jezuschytrus
07:41
4281 03dd 390
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viajezuschytrus jezuschytrus
07:41
07:39
0000 7e4d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
07:39
2701 53be 390

automata-enthusiast:

Like Icarus before him

oll
07:39
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viagdziejestola gdziejestola
oll
07:39
7155 3d1b 390
Reposted fromGIFer GIFer viadelavide delavide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl