Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

oll
20:46
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
20:43
6450 562f 390
Reposted fromerial erial viagonnabebetter gonnabebetter
oll
20:40
9088 08fe 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoskaa oskaa
oll
20:40
9787 245e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
20:38
1528 978e

faceplantmay:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

But so is the dude, he’s pretty smokin

oll
20:37
2282 933e 390
Reposted frombiru biru viajstrbl jstrbl
oll
20:37
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viajstrbl jstrbl
20:37
0295 643d
Reposted fromAdasyd Adasyd viajstrbl jstrbl
oll
20:37
20:36
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viamagenno magenno
oll
20:35
9666 6903 390
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
oll
20:33
1450 4601 390

March 19 2017

oll
20:03
Reposted fromfungi fungi viazideshowbob zideshowbob
19:58
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viagdziejestola gdziejestola
oll
19:56
0441 43a3 390
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
19:55
5003 852b 390
oll
19:54
2854 4ed6 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaheroine88 heroine88
19:54
2197 49ed 390
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viagorky gorky
oll
19:54
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
19:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl