Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

oll
09:54
2144 3859 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viakaleson kaleson
09:54
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakaleson kaleson
09:54
6142 ab22 390

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viakaleson kaleson
oll
09:51
Reposted fromFlau Flau viakaleson kaleson
oll
09:51
4659 0247 390
turn that frown...
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakaleson kaleson
oll
09:50
Reposted fromgruetze gruetze viakaleson kaleson
09:48
7047 103f 390

catsbeaversandducks:

2017 Comedy Wildlife Photography Awards

More on Bored Panda

Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viakaleson kaleson
oll
09:48
Reposted fromgruetze gruetze viakaleson kaleson
09:42
7968 fca9 390
Reposted fromtron tron viatomash tomash
09:40
09:40
5287 2b3f 390
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viaaniuszka aniuszka
oll
09:40
oll
09:39
3677 bc7c 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatomash tomash
oll
09:35
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
oll
09:35
Szkoda, że słowo "nie" zazwyczaj jest odbierane za "koniec", a nie za motywacje do dalszych starań.
Reposted fromsleeponthebeach sleeponthebeach viaaanetaxx aanetaxx
oll
09:35
7740 4f36 390
Reposted fromparkaboy parkaboy
oll
09:34
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaaanetaxx aanetaxx
oll
09:34
oll
09:04
1246 1df4 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viarawwwr rawwwr

September 14 2017

oll
16:20
2364 c259 390
Reposted byneressiajpingus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl